Regulátoři dávají zelenou budoucím důsledkům BlockChainu

Technologie blockchain má potenciál transformovat celou řadu odvětví, od financí až po zdravotnictví. Její růst a zavádění však zpomaluje nejasná právní úprava. V posledních letech se regulační orgány po celém světě začaly blíže zabývat technologií blockchain a jejími potenciálními důsledky. V tomto článku se budeme zabývat nedávným vývojem v oblasti regulace a jeho důsledky pro budoucnost blockchainu.

Co je technologie Blockchain?

Technologie blockchain je decentralizovaná digitální účetní kniha, která bezpečně a transparentně zaznamenává transakce. Poprvé byla představena jako základní technologie pro Bitcoin a od té doby se používá pro širokou škálu aplikací, včetně financí, zdravotnictví a logistiky.

Potřeba jasných právních předpisů

Růst a přijetí technologie blockchain zpomaluje nedostatečná jasnost regulace. Regulační orgány zaujímají k blockchainu jasné stanovisko jen pomalu, což vede ke zmatku a nejistotě na trhu. To společnostem ztěžuje investice do technologie blockchain a její vývoj, protože si nejsou jisté, jak bude v budoucnu regulována.

Nedávný vývoj v oblasti regulace

V posledních letech se regulační orgány po celém světě začaly blíže zabývat technologií blockchain a jejími potenciálními důsledky. Někteří regulátoři zaujali volný přístup a nechali trh, aby se rozvíjel a dozrával sám. Jiní se aktivněji zapojili do vytváření směrnic a předpisů na podporu růstu tohoto odvětví.

  1. Přístup „z ruky do ruky“ V některých zemích regulační orgány přistupují k technologii blockchain „z ruky do ruky“ a nechávají trh, aby se rozvíjel a dospěl sám. Tento přístup přijaly země, jako je Švýcarsko, které se díky příznivému regulačnímu prostředí stalo centrem blockchainových inovací.
  2. Aktivní regulace Další regulační orgány se aktivněji zapojily do rozvoje technologie blockchain a vypracovaly pokyny a předpisy na podporu jejího rozvoje. Evropská unie například vypracovala nařízení EU o blockchainu, které stanoví pokyny pro vývoj a používání technologie blockchainu v regionu.

Důsledky pro budoucnost blockchainu

Nedávný vývoj v oblasti regulace má významné důsledky pro budoucnost blockchainu. Díky jasným pokynům a předpisům mohou společnosti s větší důvěrou investovat do technologie blockchain a rozvíjet ji. To povede ke zvýšení inovací a růstu v tomto odvětví, z čehož budou v konečném důsledku těžit jak spotřebitelé, tak podniky.

Závěr

Nedávný vývoj regulace ve světě blockchainu je pro toto odvětví pozitivním krokem. Díky jasným pokynům a předpisům mohou společnosti s větší důvěrou investovat do technologie blockchain a rozvíjet ji. To povede ke zvýšení inovací a růstu v tomto odvětví, z čehož budou v konečném důsledku těžit jak spotřebitelé, tak podniky.

Odkazy:

  1. „Technologie blockchain: Úvod.“ Investopedia, 19. prosince 2020, https://www.investopedia.com/terms/b/blockchain.asp.
  2. „Potřeba regulační jasnosti v odvětví blockchainu.“ Forbes, 4. dubna 2021, https://www.forbes.com/sites/forbestechcouncil/2021/04/04/the-need-for-regulatory-clarity-in-the-blockchain-industry/?sh=7fb2c1a47a6f.
  3. „Regulační orgány přistupují k blockchainu s volnou rukou.“ CoinDesk, 8. února 2022, https://www.coindesk.com/regulators-take-a-hands-off-approach-to-blockchain.

Related

Služby by mohly investorům pomoci zhodnotit technologii BlockChain

S rostoucí popularitou technologie blockchain roste i potřeba spolehlivých...

Úplné rozdělení: Jednoduchý průvodce ukládáním pro začátečníky

Pokud jde o ukládání kryptoměn, je důležité zvolit správnou...

Uživatelská příručka k nadcházejícím rozvětveným mincím a transakcím

Kryptoměny od svého vzniku urazily dlouhou cestu a jednou...

Jihokorejská vláda podniká kroky k regulaci obchodování s BLCK

Jihokorejská vláda vydala oficiální pokyny pro obchodování s BLCK...

Žetony BLCK: Budoucnost investic do kryptoměn

Ve světě kryptoměn se tokeny BLCK nedávno objevily jako...